PŘIŠEL TEN SPRÁVNÝ ČAS NA REALIZACI VIZÍ....

 

      Ano, podařilo se....Myšlenka se stala skutečností....nezištný záměr ve prospěch všech byl vyslyšen....srdce mi plesá radostí a duše zpívá....našlo se dostatečné množství rodin města Bzence, kteří si koupili Rodový strom a mohla vzniknout nádherná alej z DUBU CER....našla se dobrá vůle vedení města Bzence k podpoře této myšlenky a následné realizace.....děkuji Vám všem... děkuji Božské inspiraci a podpoře Matky Země....děkuji sobě za důvěru a víru, že vše smysluplnné dojde v čase naplnění....

 

     Alej žije a já jsem cítila, že by si zasloužila- jako tečku za tímto projektem- průvodní slovo, které by bylo umístěno  z obou stran vstupu do ní...ze strany bzenecké i ze strany moravskopísecké...vnímala jsem, že si zaslouží nebýt jenom informativní tabulí, ale duchovním přesahem pro všechny poutníky, cyklisty i náhodné kolemjdoucí....postupně se celý "obraz" rozkrýval a toto je výsledek.

 

     Tabulí by byla proražena šablona siluety dubu, jako znak Rodové aleje v Bzenci, aleje číslo 1. Pod tímto obrazem byl text, jakoby dub promlouval ke každému z nás....Níže uvedený návrh si máte teď možnost přečíst, protože na místě samotném, jej u Dubové aleje v tomto znění, nenajdete....

 

"KDO JSEM? JSEM TEN, KTERÝ ZÍSKAL OD SVÝCH PŘEDKŮ DAR PŘIROZENÉ SÍLY. VYTRVALOSTI,

PLNOSTI, SPOLEHLIVOSTI A NEZDOLNÉ VŮLE....CO DĚLÁM NA TOMTO SVĚTĚ? JSEM TÍM, KÝM JSEM.

VE SVÉ SÍLE, DŮVĚŘE A KLIDU...PO ČEM TOUŽÍM? BÝT PRO TEBE OÁZOU KLIDU, KDYŽ JSI

UNAVENÝ...ZASTAVENÍM, ABY SIS ODPUSTIL...SPOČINUTÍM, ABY SES ZNOVU NADECHL...PÍSNÍ A

SPOJENÍM ...A KDO JSI TY?...NEMÁM ŽÁDNOU MOC NA TÍM, JAK SE CÍTÍŠ, ALE VÍM, JAK SE S TEBOU

CÍTÍM JÁ...BUĎ SÁM SEBOU, PROTOŽE OSTATNÍ ROLE UŽ JSOU OBSAZENÉ."      DUB CER

 

     Tato RODOVÁ DUBOVÁ ALEJ byla vysazena díky finanční podpoře 52 místních rodin a města Bzence - 

jako vděčnost a pocta předkům a rodům, z kterých pocházíme i jako hluboká poklona a úcta Matce Zemi

a všemu, co nás přesahuje...

 

 

    rodina......                     rodina.....            rodina......         rodina.....        rodina....          rodina.....

    rodina....                       atd......

 

 

     Alej se zrodila a poprvé nadechla v den novoluní 5.4.2019