SPOLU

 

Bude mi ctí, být SPOLU s Vámi hledající...

Bude mi ctí, sejít se SPOLU....

Bude mi ctí, dostanu-li Vaši důvěru....SPOLU to dokážeme...

Bude mi ctí, být SPOLUprůvodcem Vašich bloků....

Bude mi ctí, být  SPOLU u toho....znovurozpomínání se.....

Bude mi ctí vnímat Vás nově, jinak, znovu....... jako volba,  rozhodnutí, vnitřní síla, klid a  láska bez podmínek......opravdové....SPOLU sami se sebou...

Budu vděčná, objevíte-li sami sebe.....už nepotřebujeme být SPOLU

Budu vděčná, vrátíte-li se k sobě....

Budu vděčná, budete-li důvěra, že dokážete vše, aniž bychom byli SPOLU 

Budu vděčná, vidět Vás zářit...

Budu vděčná, budete-li tím, kým jste.....už ne SPOLU

Budu vděčná, odevzdat Vás zpět Vaší řece života.....v pravý čas se rozloučit a nebýt SPOLU.....

 

Miluji souvislosti. Miluji spojování protikladů a hledání příčin.....nebojím se jít do hloubek, do podstaty věcí a situací....Stíny nepovažuji za něco zavrženíhodného, ale za velkou možnost a výzvu k navrácení se do Světla....Vždy máš volbu....potláčet, neřešit, unikat, kličkovat, bojovat - tedy živit svůj Stín nebo se otevřít svému Stínu, prostoupit do něj, projít jím, pročistit jej a umožnit mu také být tím, kým chce být....Světlem. Není nic špatně nebo dobře, záleží jen, co se rozhodneš v sobě živit, jakou volbu budeš  žít a čemu budeš chtít věřit....Když víš, že to nedopadne, máš pravdu. Když víš, že něco není možné změnit, ano, máš pravdu....Ty ses tak rozhodl to mít. A já to respektuji.

 

Až Tě  jednou přestane bavit živit svůj Stín /fyzickou bolest, nemoc, psychické potíže, závislosti, problémy ve vztazích../, až se jednou přestaneš vymlouvat a hledat důvody, proč něco nejde a není možné, je čas se sejít a být v určité fázi Tvého vývoje SPOLU.

 

Nečekej, že za Tebe budu něco řešit,  že Ti  budu dobře radit....dobrá rada neexistuje....Každý z nás máme svůj vývoj a učení, kterým máme projít. Jsme-li nevědomí a vzdáleni od sebe samých, od svého vnitřního Já, pak opakujeme chyby a  život se nám komplikuje. Bloky a  vzory chování rodu, které nejsou vždy s námi v harmonii, jdou proti naší přirozenosti, jsou s námi ve vnitřním konfliktu a odrážejí se nemocí.  Otevřením se Stínu v nás, jeho prosvětlením, pak budeme vědět, co jsme... kam směřujeme ..a co chceme....jsme moudré duchovní bytosti, plné Světla a lásky... jen jsme na to zapomněli....

 

 

Chceš-li,  budu na určitou chvíli, průvodcem Tvých bloků...vše ostatní je na Tobě.