Moji milí…

 

Vím, jakým obdobím procházíte, jaké boje svádíte….se sebou samými, s partnery, s dětmi, s kolegy, se životem….ráda bych Vás objala a řekla Vám, že tento boj nemůžete vyhrát, dokud nepochopíte, neprožijete a vnitřně neprocítíte, že- „Pravda je ve všem, ale láska je vše…“, dokud se neoprostíte od hodnocení, soudů, faktů, logických tezí a obecných pravd a nedovolíte si vnímat, uvědomovat si, mluvit, prociťovat, žít bez strachu, denně v realitě jako muž s velkým M, či žena s velkým Ž…lásku, láskou, s láskou a o lásce až k bezpodmínečné lásce….pak se i Váš život stane Láskou, sluncem a mírem. Ne – nenabádám Vás k úniku, ale ani k útoku ve Vašich bojích, pokud si dovolíte otevřít svá srdce, otevře se také vnitřní síla, která Vám umožní věci měnit a změnit v souladu s Vaším srdcem a ne jinak. Jak to udělat? Hledejte…..naleznete….s láskou a úctou, Táňa Malárová

ZPĚV MANTRY POTRAVOU DNEŠNÍCH DNÍ

D E J    N Á M    D R A H Ý    B O Ž E     S Í L U    D U CH A    K    N Á P RA V Ě    V Ě C Í    O B E C N Ý CH.

D ĚK U J E M E,    S T A Ň    S E    T A K ...

 

N A Š E    V Z T A H Y    J S O U    O D R A Z E M    T O H O ,    J A K Ý    V Z T A H    M Á M E    S A M I    K    S O B Ě

 

Neztrácej tedy čas ...

více zde

 

P R O Č ?

 

Proč nejsem ten, který jsem ...

více zde

 

 

T V O Ř Í M   P R O   V Á S   O R Á K U L U M    Ž I V O T A      . . .

 

S prvním jarním dnem jsem otevřela dveře vzniku ...

více zde

 

J A K Á   J E   Z E M Ě   V E   M N Ě ?      . . .

 

Potřebuji mít vždy pravdu a BOJovat za ní ?

více zde

 

K D Y Ž   B Y L   O N   N Ě M Í ,   V Š I C H N I    S E   S M Á L I      . . .

 

Je mi líto, ale já nechci být vládce...

více zde

 

R O Z H O D N I    S E    . . .

 

....   žít pravdivě   ...

více zde

 

K A Ž D Ý   Z   N Á S   J E   P R Á V Ě   T A M,  K D E   M Á   B Ý T

 

Nacházíme se v závěrečné fázi roku.

více zde

 

 

T E Ď   A   T A D Y  -  S A M I   Z A   S E B E   -   H L U B O C E   -   V   R E A L I T Ě

 

Je listopad ... padá list.

více zde

 

V Š E   J E   O   R O V N O V Á Z E

 

... a n e b    p o s e l s t v í    p o d z i m n í   r o v n o d e n n o s t i

více zde

 

O S M Ý    M Ě S Í C    R O K U

 

... a n e b    v š e    j e    o    r o v n o v á z e

více zde

 

N A   C O    S I    T O   T A D Y   H R A J E M E ?

 

Současný svět je ukázkou toho, kam až je schopno lidstvo zajít ...

více zde

 

Č A S   S D Í L E N Í    A    P R O J E V E N Í   S E...

 

Žijeme ve ZVLÁŠTNÍ době ...

více zde

 

M Á J ... LÁSKY ČAS

 

Je čas rozpomenout se na to, co je l á s k a ...

více zde

 

D U B N O V É    B U B N O V Á N Í

 

P ř e v e z m i  O d p o v ě d n o s t  Z a  S v ů j  Ž i v o t  (POZSŽ)

více zde

 

Březnový dopis pro Vás

 

Mám velkou vnitřní potřebu Vám napsat...

více zde

 

PROMLUVY Z TICHA - ÚNOR 2021

 

Vše je   D O B Ř E   tak, jak to je ...

více zde

 

POVÍDÁNÍ S LEDNEM 2021

 

Oslava ... sláva ... bude se slavit ...

více zde

 

POSELSTVÍ SLUNOVRATU  2 0 2 0

 

Za vším je L Á S K A ..... L A S K A v o s t ..... L A S K o m i n a ..... L Á S K y p l n o s t ....

více zde

 

ZAMYŠLENÍ K LIST - OPADU  2 0 2 0

 

Vše je možné...jasné...zřetelné...

více zde

 

V H L E D  P R O  Ř Í J E N  2 0 2 0

 

Připomenutí, že opravdová je jen l á s k a ...

více zde

 

OTEVŘENÍ SE PRO ZÁŘÍ 2020

 

Mám vnitřní pocit napsat Vám....

více zde

 

V TOMTO PŘELOMOVÉM ČASE

 

Vy, kteří čtete tyto řádky, určitě víte....cítíte...tušíte....

více zde

 

ZÁŘÍ

 

Kdo je pro tebe září tvého života?

více zde

 

PŘIŠEL TEN SPRÁVNÝ ČAS NA REALIZACI VIZÍ....

 

Ano, podařilo se....Myšlenka se stala skutečností....

více zde

 

CO SI PŘÁT DO ROKU 2019?

 

Ano, je možné Vám přát zdraví, spokojenost, lásku, Boží požehnání...

více zde

 

POSELSTVÍ VODY

 

Jsem prapodstata Bytí na této planetě.

více zde

 

 

IRSKÁ MODLITBA

 

Nepřeji Ti, abys zůstal ušetřen nějakého utrpení, protože vím, že stejně nezůstaneš.

více zde

 

MOJE VIZE PRO MÉ MĚSTO

 

BZENEC - MĚSTO ALEJÍ, POSVÁTNÝCH STROMŮ, TISÍCILETÉ LÍPY...

více zde

 

POSELSTVÍ JARA......

 

Jsem tady... s Tebou.... součást Tebe..... vedle Tebe.... i v Tobě.....

více zde

 

PRÁVĚ TEĎ MÁŠ VŠE CO POTŘEBUJEŠ......

 

AŽ budu mít to, co CHCI .......AŽ se stane to, co CHCI .......

více zde

 

Ano, je to tady...další rok, do kterého jsme vpluli.

 

 Rok 2018, do kterého jsme vpluli...

více zde

 

......A kam jsem zatím došla..... 

 

 Zamyšlení a zpětný pohled na můj článek z roku 2004, CELOSTNÍ POHLED NA ČLOVĚKA...

více zde

 

Takto jsem kdysi začínala....nejen mluveným slovem na besedách, ale i příspěvky do časopisů

 

Článek z roku 2004, Bzenecký zpravodaj.

více zde