POSELSTVÍ VODY

 

 

Jsem prapodstata Bytí na této planetě.

Byla jsem stvořena a tvořím.

 

Já... živoucí plynutí ... síla i něha ... schopna změnit i pohltit  vše ...

umím být  jiná a zároveň stejná.

Dokážu se přizpůsobit, ale nezkrotíš mne ... tvořím i bořím ... 

rostu i ustupuji ... dávám i beru ... jsem příliv i odliv.

 

Jsi ze mne ... jsem součástí Tebe ... Ty součástí mne.

Jsem řekou Tvého života, napájím a oživuji Tě ...

hladím i chladím ... bouřím i tiše JSEM.

 

Projevuji se.

Nemyslím....proudím...důvěřuji.

Ctím Zdroj.

 

Neptám se - co myslíš ... ptám se - CO CÍTÍŠ? 

 

Jsi živoucí, pokorné plynutí ... nebo přežíváš v bojovém dokazování sebe samého?

Jsi silou i něhou zároveň, důvěřující řece Tvého života ... nebo pro mne stavíš hráz, kterou máš  v sobě ...?

 

Jsi důvěra, víra a vděčnost ke všemu co Tě obklopuje ... přesahuje ... k sobě samému? Je mi ctí ... jsem Tebou,  

s Tebou i v Tobě.

Jsi strach, obava, nejistota, kontrola ... ovládá Tě hlava a  logické zdůvodňování ...  své pocity, prožitky a dojmy zadržuješ? ...  Pak mi bráníš , abych se skrze Tebe, v Tobě a kolem Tebe  projevila.

 

Sucho, které Tě trápí a obklopuje ...  je Tvým vlastním suchým projevem hlavou bez srdce.

Záplavy kolem... jsou Tvým vlastním zaplavením toho, čím nejsi, co není Tvoje a strachem držíš a nepustíš.

 

S láskou  VODA