MUŽI

 

 

"Muži, jsi svobodný? -  nebo si za sebou táhneš nevyřešenou minulost, narušené vazby k rodičům, strachy osamostatnit se , nevěříš si, cítíš se stále obětí něčeho nebo někoho, zakrýváš svoji zranitelnost neohroženou maskou ega, sex povyšuješ nad úctu a komunikaci ve vztahu, máš pocit otroka nebo robota? Pak jsi se stále neosvobodil, nejsi opravdu tím, kým jsi... Božstvím ve Tvém těle. Stále věříš tomu, co v tomto světě hraješ a klameš sám sebe i jiné tím - co žiješ a vytváříš.../sebe/obviňujícího muže, který se odcizil sám sobě a neustále vnitřně bojuje, s kým, čím, proč?  Nebojuješ jenom v sobě, Tvůj boj se odráží také na těle,  duchu i  na  vztahu k tomuto světu...."

 

 

Každý muž je od dětství formován tak, aby v tomto soutěživém světě - orientovaném na výkon - uspěl tím, že se sám zapojí do tohoto boje o peníze, úspěch, slávu, moc, společenské postavení. Je velmi rychle veden k tomu, aby se odvrátil nebo nezabýval svou skutečnou podstatou, svým pravým bytím a hledáním, kdo opravdu je...postupně ztrácí spontánní radost, dětskou nevinnost,  tvořivou hravost a hltavou touhu po životě.... je otupělý, lhostejný a netečný. Ztratil přístup ke svým vlastním vrozeným ženským kvalitám, ke svému ženskému principu v sobě....citu, laskavosti, empatie, lásce...Být "silným mužem"znamená být potlačen v této polaritě, která je v muži vývojově tisíce let a rodových linií - odmítána a zatracována.

Dnešní muž je v hluboké krizi. Hranice růstu jsou dosaženy, víra v neomezený vědecký pokrok otřesena, všechny vnější revoluce neuspěly, protože historie se stále opakuje, chybí vnitřní pochopení, vhled a poučení se z chyb, svět je plný rozumu bez  moudrosti. Nadešel čas vnitřní evoluce.

 

Pokud muž nepřestane hrát roli robota, kdy funguje automaticky, neuvědoměle....neotočí život k lásce, prožívání, pokoře, úctě....svět se stane tím, kým je on sám - jak uvnitř, tak venku...kolektivní nevědomí ovlivní další vývoj planety....

 

Žádný muž není pouze muž a žádná žena není pouze žena, všichni máme v sobě obě polarity....prací na sobě je můžeme oléčit, proměnit, prosvětlit, transformovat....

......aby u mužů nepřevládala ženská polarita, která se jako pokřivená projevujevuje v mužském slabošství, přecitlivělosti, úniku ze zodpovědnosti a od sebe samých - skrze závislosti...

......aby u žen nedominovala mužská polarita, která z nich činí "mužatky" přitahující si tyto slabochy....

 

......aby muž byl mužem nohama na zemi, v realitě, v archetypálním předurčení - postav dům, zasaď strom, zploď syna....a zároveň byl projevem empatie a vnímavosti...

......aby žena vládla intuicí, nemluvila mužům do jejich záležitostí,  nacítila se, projevila a zůstala ve své ženskosti, v respektu, přijetí, spokojenosti, v úctě, soucitu, slovem -  působícím na muže jako balzám....byla jako voda, která všechno přijme, změní tvar, ale jakmile se vyvíjí tlak na její podstatu, je nepoddajná a věrná sama sobě....

 

......aby muž nezakrýval své strachy jako nepatřičné - hrou na dobyvatele, dominantního samce se sebevědomím, kterému ani sami nevěří,/ ikdyž navenek o své jistotě vůbec nepochybuje./....

......aby žena, která si přitáhne tohoto muže - v sobě co nejdříve znovuobjevila vnitřní sílu, jistotu, krásu, sebevědomí, a sebehodnotu.......kterou muž napadá a zpochybňuje, protože ona sama na ni zapomněla......absencí tohoto pak utvrzuje ve svém muži ego, dominanci, nadřazenost, to  - kým ve skutečnosti není....

 

Muž je tedy formován tak, aby popřel a odmítl svou vnitřní ženskou část, a to se odráží v potlačení ženského prvku ve vnějším světě. Dokud muž nezačne objevovat svou vlastní vnitřní ženu, bude zaneprázdněn frustrujícím hledáním ženských kvalit v ženě venku. Potřebuje se znovu spojit se svou ženskou částí, aby byl zdravý, celistvý a vnitřně úplný.

 

Je skvělé, když muž dozrál a je připraven odhodit všechny masky, všechnu okázalost a přetvářku a ukázat světu, kdo skutečně je. Nezáleží na tom, zda je milovaný nebo odmítaný, vážený nebo nerespektovaný, oslavovaný nebo pronásledovaný....protože být sám sebou je v životě největší požehnání.....být  muž pravdy, upřímný, který zná lásku a soucit a chápe, že lidé jsou neteční, nevědomí a že duchovně spí, aniž by je hodnotil a soudil.

 

Je mi ctí pracovat s muži, jsou  jako "vzácné květiny", ale pokud mne už kontaktují, mají vážný důvod - nemoc nebo záchrana vztahu.......jejich znovurozpomenutí je často dojemné a fascinující zároveň....