J A K Á   J E   Z E M Ě   V E   M N Ě  ? . . .

 

 

 

Potřebuji mít vždy pravdu a BOJovat  za ní ?

 

Tlačím na sebe nebo na jiné a CHCI  mít rychle a vše a co nejdříve rozhodnuto ?

 

Jsem ve stresu a NE-SVÁ, NE-SVůJ ?

 

Cítím napětí v sobě, které mne vede k HÁDkám?

 

Hledám další a další informace a zprávy a pokyny a rady a návody a VEDENÍ  ve vnějším světě ?

 

Cítím, že jsem vysTAVEN/a/ těžké situaci a tlaku ?

 

Zajímám se o senzace či tragédie jiných ? Mám pak strach a pocit OMEZení a svázání ?

 

Je Země ve mně HLADová nebo ZMRZlá, LEDová či  STINná ?

 

Kdo je můj vnitřní učitel a VůDCE ? Jaký k němu mám vztah a jak k němu přistupuji ?

 

 

 

 

 

T A K O V Á    J E   Z E M Ě   V N Ě  . . .

 

 

 

 

Vybírám si mír a štěstí - namísto potřeby mít pravdu. Energii na dokazování toho, že mám pravdu, věnuji na něco důležitějšího, na vytváření harmonie.

 

Mám ve svých rukou rozhodnutí udělat věci způsobem a tak, jak cítím. Když konám citem, neublížím ostatním.

 

Dýchám a spojuji se sama se sebou, se svým středem a poté konám.

 

Vím, že hádka a vypjatost, je předem prohraná bitva plná zranění. 

 

Pravda je matkou času, vždy nakonec vyjde najevo. 

 

Volím si žít ve smíru ve Vesmíru.

 

Vracím se k sobě a své vnitřní síle a nedovolím nikomu z vnějšího světa, aby mne odváděl od své vnitřní důvěry v sebe, důvěry ve své duchovní vedení a ve vlákna  předků, aby mne odváděly od zázraků ...

 

Vím, že Země ve mně má i hory. Ty jsou pevné, silné, moudré, neochvějné, odolné, pevně usazené na Matce Zemi a sahají vysoko k Velkému Otci. Vím, že můj duch je silnější, než si myslím.

 

Udělám vše, co potřebuji, abych ze sebe vydal /a/ to, co považuji za nejlepší. Učím se ze zkušeností a pak je sdílím s ostatními.

 

Vím, že vše prosté a jednoduché, je neuvěřitelně duchovní.

 

Mám pocit pokoje, klidu a naprostou důvěru ve Velkého učitele v sobě, v posvátnost v sobě ...

 

 

 

 

S láskou Táňa

11.3. 2022