Č A S    S D Í L E N Í    A    P R O J E V E N Í    S E ....

( n á s    v š e c h ...)

 

     Žijeme ve ZVLÁŠTNÍ  době ... CHAOSu ... kde VŠE, (opravdu vše ) JE MOŽNÉ ... cena lidskosti je přehlušena cenou peněz, titulů, moci, velmocí ... hlas intuice překřičen hlavou, důvody, výmluvy, domluvy, rozmluvy ... motto o pravdě a lásce, která zvítězí nad lží a nenávistí v toku dní, měsíců i let  nabírá mlhavých obrysů ....

 

     Ano, toto může pro někoho být, stát se a neodmyslitelně patřit do jeho reality. Vidět svět tímto pohledem, vnímat jej a hodnotit skrze tyto "brýle", věřit, že jinak to nejde, a že patří na "nesprávnou" stranu bezmocných, kteří mají mlčet a jako stádo žít, být a konat podle instrukcí, MOCI, pokynů a "odborníků", kteří ví, co je pro ně nejlepší ...

 

     Opravdu? Je to to, čemu věříte? Pak není pochyb, že to žijete a v nastavení výše uvedeného živoříte....sami sebe stavíte do role BEZMOCI ...  opravdu stále věříte, že nejprve práce a potom zábava? Přijde vůbec čas na nějakou zábavu?  Nebude jen únikem od dřiny a přežívání?  Od dnů stále stejných bez vnitřního naplnění, smyslu a radosti z tvoření? ... Ano, pokud uvěřím ve svoji BEZMOC, stávám se vazalem ve vlastním životě, otrokem a otrokářem v jednom vůči sobě samému... dříčem, který tajně doufá, že někdy nebude muset.... lenochem, kterému se nechce za žádných okolností pracovat, natož dřít....

 

     Opravdu si myslíš, že jsi se pro toto narodil? Je to pravdivý záměr Tvůj a Tvé duše? Nežiješ jen naučené a nekráčíš slepě cestou NIKAM? Stále dokola? 

 

     Tato doba je nádherná, velkolepá pro možnosti, které Ti nabízí....vidět svět očima, pro který ty sám se rozhodneš. Možná tímto je  ZVLÁŠTNÍ .... CHAOS  je při vzniku něčeho nového velmi důležitý, proto vítejme počáteční chaos, věci a situace se postupně otřepou a pomyslným sítem prosejí, zůstane podstata a na té je možno začít znovu, jinak, nově.

 

  ... Ano, VŠE JE MOŽNÉ ... je možné věřit našeptávačům i hlučným z vnějšího světa, kteří tě, (pokud jim to dovolíš tím, že uvěříš, začneš se strachovat, omezovat, dělat věci pro jistotu, aby se náhodou nestaly), dostanou na svoji stranu manipulace, omezování, NAOČKOVÁNÍ....opravdu věříš, že jiní ví, co je pro tebe nejlepší? Opravdu si myslíš, že mají jiní pravdu a ty ne? Opravdu cítíš, že jsi v tom svobodný, klidný, čistý a radostný?

 

    Necháš si  NAOČKOVAT, jakým směrem se má ubírat tvůj vlastní život? Necháš si  NAOČKOVAT, jaké hodnoty a názor  máš vyznávat? Necháš si NAOČKOVAT, co by Ti mělo a nemělo vadit? Necháš si NAOČKOVAT, že je nutno se stále bát a z důvodu strachu být stále ve střehu? Necháš si NAOČKOVAT, že jsou tady za každým rohem nepřátelé, a je potřeba proti tomu bojovat?  Ano...potom ses i rozhodl BÝT  NAOČKOVÁN, se NAOČKOVAT, být ve vleku nekonečného  OČKOVÁNÍ ...

 

     Lidská bytost není jenom tělo, je více-vrstevnatá, mnoho-dimenzionální ... tělo je dokonalý mechanismus, nástroj k projevení duše a ducha ... není kus masa, které má být potláčeno, nevyslyšeno, neladěno .... tělo má neskonalé možnosti obnovy, sebeobnovy, obrany, samoléčení, zázraků ... je-li bytost spojená s tělem, duší a duchem, výsledkem je harmonie, soulad, sounáležitost, naladěnost všech systémů ... nikdo nepotřebuje žádnému orgánu říkat, co má dělat, není důvod, abychom sami sebe zbavili DŮVĚRY v naše tělo a jeho geniální vzájemné systémové spojení....není důvod, abychom jej odstavovaly, protože jsme vymysleli něco "lepšího"...to jen člověk si myslí ve své zaslepenosti, nevědomosti, pýše, sebeklamu, že dokáže vymyslet něco nad - VŠE TADY DÁVNO STVOŘENÉ.

 

     PROSÍM, ZEPTEJTE SE SAMI SEBE, CO OPRAVDU CÍTÍTE, CO OPRAVDU CHCETE A TO UDĚLEJTE ... VOLBA JE NA VÁS, TO JE SVOBODA ... KAŽDÝ ZA SEBE PŘEBÍRÁ PLNOU ODPOVĚDNOST ... TO JE SVOBODA . ... NENÍ NIKDO, KDO TI UBLIŽUJE, POKUD TY SÁM TO NEDOVOLUJEŠ .... NENÍ MOCNÝCH, POKUD VÍŠ, ŽE NEJSI BEZMOCNÝ ...

 

     S láskou Táňa