......A kam jsem zatím došla..... 

 

Zamyšlení a zpětný pohled na můj článek z roku 2004, CELOSTNÍ POHLED NA ČLOVĚKA

 

Celostní pohled na člověka je stále mým vnitřním naplněním a posláním, raduji se a baví mě hledání souvislostí, příčin a  vzorů chování, které brání člověku být tím, kým opravdu je....ikdyž mě při první návštěvě zajímá, čím člověk za svůj život prošel, jaké fyzické a psychické potíže měl a dosud má... je to pro mě spíše vodítko, kam a jak daleko se ze své cesty odklonil, protože tomu pak i odpovídá způsob života, který žil a žije.......pokud je otevřenost k práci na sobě ze strany nemocného opravdová, v pokoře, přijetí a ochotě ke změnám....o to rychlejší proces sebeobnovy je u něj nastartován....a je mi ctí u toho být.....někdy si říkám, že by bylo velmi zajímavé, pořídit si fotoalbum s fotkami lidí před vnitřními změnami v sobě samých a po nich.....někdy jsou tak dojemné a to nemluvím o změnách vibrace a vyzařování člověka......o změnách jejich života a plynutí  v něm..

 

V článku z roku 2004 píšu, že Světová zdravotnická organizace homeopatii zařazuje na druhé místo oborů léčby. Přiznám se, že teď, v roce 2017 neznám aktuální zprávu a údaj, důvodem je, že se o to už nezajímám. Je mi jedno, zda je příčka první, třetí nebo desátá, protože nepotřebuji nikomu zdůvodňovat čísly, že něco funguje, dokazovat něco, aby věřil...protože má podstata nevěří, ona už  ví....ví v pokoře k Tomu, kdo nás přesahuje, ví v lásce a úctě k Tomu co dělá, protože už nepochybuje, ale je.....

 

I dnes je stále velká míra odpůrců homeopatie, ale také doba, kdy se bývalí odpůrci stále častěji stávají příznivci, protože nejsou dosud běžnou konvenční medicínou vyléčeni, ale pouze zaléčeni neboli potlačeni..... naše moudré tělo zrcadlí hlubším problémem a nemocí naše stále nezpracované, které jen odsouváme, protože často je lehčí vidět problém kolem než v sobě.....můžu o tom podat svědectví, protože doba mého působení v tomto oboru není krátká...lidé, kteří by ještě před pár lety odporovali, teď hledají často poslední šanci....nechci říct, že já musím být poslední šancí, protože, já neléčím, pouze jsem průvodce bloků člověka, vyléčí se každý sám, protože jeho Božství v něm, ví, kdo je....on se pouze zapomněl v množství musíš, nesmíš, měl bys, neměl bys, co když, ale....

 

Vítám tedy všechny příznivce, kteří se chtějí znovu rozpomenout na to, kdo opravdu jsou a být znovu vnitřní radostí, tvorbou a plynutím....jít ke Světlu a být Světlonoši....vítám i odpůrce, mají právo vidět věci svými úhly pohledu, mají volbu jít si svou cestou....už nepřesvědčuji, příjímám je....jsou takoví, jací jsou...vím, že až přijde pro ně čas, i oni přehodnotí......vítám také ty, kteří jsou na půl cesty, oni ví, že něco nefunguje a je to stále dokola a zároveň  stále převažuje strach to opustit....chtějí vyzkoušet něco jiného a zavolají......možná, že jsem spoustu těchto zájemců zklamala mým postojem, že  není čas nic zkoušet, buď se rozhodli nebo ještě ne.....na vše je totiž čas a vše je vývoj, který nezastavíš, ale také nelze nic přeskočit....je důležitá poslední kapka, kdy člověk najednou řekne ANO, bez ale...

 

V textu také vysvětluji, jak homeopatie funguje....Dozrála jsem do fáze, kdy slovo LÉKY, zaměňuji za slovo ENERGIE. Ano, souzním s Jardou Duškem, který si podobně jako já, rád hraje s krásnou, symbolickou češtinou....léky, lekají lidi v nemocech, prodávají se lé/e/kárnách....dávají lé/e/kaři, kteří lé/e/čí....člověk je přece energetická bytost v hmotném těle...hmotné tělo je chrám pro jeho Božství.....člověk je Božství ve fyzickém těle...proto homeopatická energie pro něj....dnes také denně lidem představuji, jak homeopatie funguje, ale spíše povídám příběh než akademické poučky a definice.....všichni víte, jak fungují póly, že? stejný na stejný se chová jinak, než protipóly, které se přitahují....v homeopatii hledáme podobné na podobné, při intuitivní práci pak naleznete skoro stejné na stejné, často vhodnost pro člověka na 99,9%, setiny či desetiny procenta pak zůstávají na jeho další vývoj....energetická stejnost doplní energii člověka, nestejné, odpuzující se v pólech, musí pryč, neboli - "co to tady žiješ, to přece nejsi ty?", neboli akademicky- čistící reakce na homeopatický lék....přijde a odejde, jako příliv a odliv....energie, ví, co má dělat, je ve svém....neumí vyrobit žádnou nemoc, žádný příznak či pocit, který by nebyl v minulosti prožit, odžit, projeven....tak ráda pracuji s energií bytostí této planety, rostlin-jemnosti, ale přizpůsobivosti, živočichů-dravosti s respektem, minerálů-řádů, kovů-boje....symbolizují naše nezpracované a náš odklon od duchovního vedení a zabřednutí do vlastního Ega, které ví, vše nejlépe....oni ví, kým jsou, respektují plán Božství, včela medonosná nebude říkat mědi, co má dělat, ale my stále, ač nevíme, kdo jsme my sami....zasahujeme, hodnotíme, nerespektujeme, litujeme, nepřijímáme, neodpouštíme, zlobíme se, jsme stále nespokojeni, zaséváme nenávist,   chceme stále víc a víc....je požehnáním, pokud nás může zastavit nemoc....

 

Z výše uvedeného by se mohlo zdát, že jsem proti klasické medicíně a léčbě tomu odpovídající. Nejsem, nebojuji. V pokoře ji přijímám v případech tomu přináležících....Zlomenina potřebuje šikovného chirurga či ortopeda, homopaticky je možné doladit uzdravující proces. Záchranná služba je nedílnou součástí, rychlostí, která je třeba....Při hlubším ponoru lze však také říci, že zlomenina by nenastala, kráčel-li  by člověk v souladu se svým vývojem... rychlou pomoc by nepotřeboval, pokud by jeho život nebyl rychlostí a jeho rozhodování v něm za minutu dvanáct....vše je o souvislostech a nic není náhoda....Vím, že spoustu lidí zemře s klasickou medicínou, nehodnotím, v pokoře přijímám, je to jeho vývoj a jeho součást....všichni máme možnost VOLBY.

 

Akademická veřejnost často napadá a dehonestuje homeopatii , že nefunguje, že je bez jakékoliv účinné látky, že je placebem, když někdo uvěří, vyléčí se.....i kdyby tomu tak bylo, není to skvělé, že víra posune člověka do zázraku?..farmaceutický byznys by se však zhroutil, proto budou nadále pokračovat tyto ataky....já se naopak ptám, pokud by klasická medicína tak skvěle fungovala, že si může dovolit napadat jiné alternativní obory...máte svého lékaře, moji milí, zdravého?.. vnímá vás jako člověka nebo jako číslo diagnózy? ..má na vás více než 5 minut času za psacím stolem?.. znají děti a zvířata slovo placebo, když homeopatie u nich funguje také? Nevydávám svoji životní energii napadáním, jen se ptám a hledám souvislosti...

 

Homeopatii považuji za moji podstatu, můj život a součást. Posunula mě  ve svém vývoji od altruistické potřebě pomoct druhým /vím, že nejdříve si musím pomoct sama a nalézt sebe sama, jinak bude touha pomoci vždy touhou PO MOCI/... do hravého nadhledu, že život je hra, dokud jej budeš brát vážně, vážný bude....i toto je o Tvé volbě....otevřela mne pro práci s lidmi v POKOŘE. Není-li mi dovoleno vstupovat do vývoje člověka, protože je to co se zrovna děje pro něj v rámci jeho vývoje důležité, nezachraňuji, neradím, ale soucitně vyslechnu a otevřu nové možnosti a naději, kudy, až bude dovoleno, je možné se ubírat.....nelituji, není koho, vždyť všichni jste Božští ve vašem těle, vybrali jste si to, co žijete a dáte to....objímám a otevřením souvislostí umožnuji znovu vidět a vědět ....

 

Neléčím. Jsem pouze průvodce Vašich bloků. Vyléčit se zvládnete sami.

 

V článku z roku 2004 na otázku, Co to vlastně znamená celostní přístup, píšu: Souhrn  psychických a fyzických charakteristik člověka, kdy výsledkem je pak nalezení homeopatického léku....Dnes, /prací na sobě spolu s otvíráním intuice, jako hlavního talentu každé ženy/, je má práce založena na spojení intuitivního vhledu do člověka a racionálního ukotvení a vysvětlení, o čem jeho homeopatická energie je, kterým psychickým a fyzickým tématem se bude zabývat...nehledám tedy v knihách rubriky a výčet psychickým a fyzických charakteristik, abych nalezla homeopatickou energii pro něj.

 

V další otázce odpovídám na dotaz, jaké jsou možnosti využití homeopatie....Dnes je vnímám jako víceúrovňové...Pokud mi není dovoleno pracovat s člověkem hlubinně, v rámci rodových vzorů chování, /protože ještě není čas a člověk si má určitou životní situací projít pro zkušenost samotnou, aby pak - až bude možnost, ji rád odložil, protože už ví a může si zpracovat a neopakovat znovu./...dávám a ladím se na akutní energii homeopatickou, jako nenásilnou přípravu na odblok, jako něžné  zklidnění jeho těl a láskyplnné průvodcovství určitou situací....pokud je člověk zralý odložit blok či břemeno, které jej v životě tíží a nutí stále opakovat lekce k pochopení, je mi ctí být průvodcem tohoto  bloku pro člověka, /protože stín v člověku je skvělý, chceme-li jej vidět jako odraz ke světlu/, nalézt hlubinnou homeopatickou energii pro uvolnění, osvobození a nalezení sebe samého......pokud v období hlubinných změn žena otěhotní, v 99% přerušujeme hlubinnou práci,/ protože není v souladu, aby nová bytost s maminkou řešila její nezpracované/....pak, je-li v těhotenství problém a pokud je mi dovoleno, pracuji homeopaticky s těhotnou, ne hlubinně, ale v nižších potencích, v ladících energiích, případně v přípravě na porod...v článku z roku 2004 píšu o preventivním podávání.....došla jsem k poznání, že slovo prevence je zabalené slovo strach. Takže preventivně nepracuji.

 

Co považuji v současnosti za největší přínos homeopatie pro mě a pro lidi? Návrat k Matce Zemi, jako naší hlavní matce, kterou neobejmeme s láskou, pokud sami láskou nebudeme....které budeme jenom brát, pokud sami budeme EGO... s kterou nebudeme cítit, pokud sami nenalezneme vnímavost k sobě samým....kterou budeme otravovat, pokud se sami neočistíme z jedů...ke které budeme lhostejní, pokud budeme chodící lhostejnost.....Co dále? Návrat k sobě a své podstatě, ke své ženskosti v ženském těle, ke svému mužství, pokud jsem muž....dovolit a naučit se pracovat s vlastní životní energií, životní silou, jejíž stagnace, přehánění nebo potlačení vede k nemocem, k pocitu, že ne- mám moc nad svým životem....Naplňující se pro mě stává vědomí změn, posunů, poznání, vnímání a duchovní vývoj každé bytosti, kdy duše a tělo zpívá a rozkvétá.

 

ZPĚT