V TOMTO PŘELOMOVÉM ČASE

 

Vy, kteří čtete tyto řádky, určitě víte....cítíte...tušíte....že každá   n e - m o c   má svoji neomezenou  m o c  sdělit člověku, že začíná ztrácet, ztrácí nebo ztratil svoji  m o c . Pokud  n e - m o c  získá sílu pandemie, jde o tlak na kolektivní změnu nás všech.                                                                                                                                                          Máme volbu. Budeme se chtít podívat "za oponu"? Rozhodneme se zůstat před ní? Volba jako taková není nikdy špatná....přinese Vám tak jako tak zkušenost, poznání a  posun...  

 

      Nacházíme se v bodu 0. Je to o nás, jakou cestou se vydáme...nízkovibrační hutnou, plíživou a těžkou energií strachu, hysterie a paniky?  S něžností připomínám, že vše co se posiluje, roste...a to nejenom svaly. Nebo se rozhodneme posilovat zářivou, vysokovibrační energii lásky, odpuštění, vděčnosti a světla? 

 

      Jsme v  přelomové době. Podívejme se, kam jsme došli. Výkon, výkon ze strachu, že bude  málo..... nespokojenost s něčím, s někým...ego a moc povýšena nad laskavost, soucit, vnitřní hlas a moudrost....není  čas....křeček v kole, který neumí nebo nechce kolo zastavit...děti odsunuty na vedlejší kolej a svědomí zalepováno drahými a hmotnými vymoženostmi, které nikdo vlastně nepotřebuje...dům není domovem, spíše nádražím míjejících se lidí v něm...větší a větší oddělenost lidí pro své vlastní JÁ...macešské chování k Matce Zemi....kruté zacházení a často ne-vztah k němým tvorům na této planetě...chceme to, co nepotřebujeme...na posvátnost pramene vody, hroudy půdy, čistoty vzduchu zapomenuto...sami najdete mnohem více příkladů.... 

 

      Jsme zastaveni. Doma. V sobě. V tom nejdůležitějším...není čas řešit vše nepodstatné kolem...jdeme na dřeň...do opravdovosti, skromnosti, vděčnosti, k blízkým....to je O CO TADY JDE.... 

 

      Ráda si všímám a naciťuji sílu slov.... Poselství od viru COR - ONA ? COR je v různých jazycích světa  s r d c e, CORONA  je  k o r u n o u,  s   k o ř e n y  COR - ENĚ...Kde jsme zapomněli svoje srdce? Cítit, vnímat, prožívat, dojímat se, plakat vděčností....Jsme jako strom z poloviny vyrváni z kořenů, ne zcela napojeni na Matku Zemi, odpojeni od tradic, sounáležitosti s rodem a předky...Každý strom má také korunu, to jsou naše plíce. Koruna stromu v zimě je přesnou kopií našich plic na RTG snímku. Běžíte životem a sotva lapáte po dechu? Jste ochromeni strachem, že ani nedýcháte? Naparujete se v domnění, že jste více než jste? Dech je život...svoboda života - "žiju a nechám žít"...   

 

      V čem cítím poselství CORONA viru? Být ve svém středu, doma, v sobě, u svých blízkých.....Vážit si daru života....Projevovat lidství, sounáležitost se slabšími, ukázat své světlo v sobě....Přijímat informace a nalézat vhodná, klidná řešení.... Rozlišovat - co je pravda a lež...být zodpovědný k sobě a ke svému tělu (chrámu našeho Božství v nás)..... Vnímat to,  co vyzařujeme.....Rozeznat sílu slova, která hladí, konejší, uklidňuje, podporuje od slov zabarvených manipulací, vyhrožovováním a zastrašováním.... Srdce Vám napoví.       

 

      Jaké učení nám CORONA vir poskytuje? Učí nás zastavit se a opravdu dýchat.... neusilovat, ale BÝT..... BÝT ve své síle a klidu zároveň, upustit od svádění vnitřních bojů, válek a falešného hrdinství....Vyjadřovat své pocity, obavy i naděje a zároveň je nevnímat jako slabost..... Znovu se spojovat..... VŠICHNI JSME JEDNO A JEDNOTU TVOŘÍCÍ.....Přeléčit  vše nefunkční, zastaralé, iluzorní v nás.... Věřit sobě, svému tělu i Vyššímu vedení...... Vrátit se ke kořenům, k přirozenosti, k jednoduchosti, skromnosti, prostotě a vděčnosti.... Blíže ke své duši, zpátky DOMů.    

 

      S láskou Vás objímám. Táňa

 

ZPĚT