Článek z roku 2004, Bzenecký zpravodaj.

 

CELOSTNÍ POHLED NA ČLOVĚKA - HOMEOPATIE

 

Milí přátelé, známí, spoluobčané.

Ráda bych Vám touto cestou poodkryla tajemství a kouzlo homeopatie. 

Úvodem Vám věnuji dárek:

 

Naslouchej

 

Když Tě poprosím, abys mi naslouchal 

a Ty mi začneš dobře radit, 

pak jsi neudělal to, o co jsem Tě požádal.

 

Když Tě poprosím, abys mi naslouchal

a Ty mi začneš vysvětlovat, proč bych se neměl cítit

tak, jak se cítím, pak zraňuješ mé city.

 

Když Tě poprosím, abyc mi naslouchal

a Ty si myslíš, že musíš udělat něco, abys dal

do pořádku mé problémy, pak mě zklameš,

ať už to zní jakkoli podivně.

 

Snad proto někteří lidé žádají o pomoc modlitbou.

Protože Bůh je němý a nedává dobré rady a

nesnaží se dávat věci do pořádku. 

Jen naslouchá a nechává mě, abych se staral sám 

o sebe.

 

Takže prosím, jen mi naslouchej,

jestliže mi chceš něco říci, buď trpělivý.

Pak Ti slibuji, že budu naslouchat já Tobě.

 

------------------------------------------------------------------------

 

Podle Světové zdravotnické organizace patří homeopatie k druhému nejrozšířenějšímu oboru léčby na světě. 1.příčku obsazuje nejstarší medicína vůbec - indická a čínská /ajurvéda/. Po nich následuje herbalismus /léčba pomocí rostlin/ a klasická medicína.

 

Homeopatie má mnoho příznivců, stejně tak jako zarytých odpůrců. Pro materiálně smýšlející lidi, kteří slovo energie vyřazují ze svého slovníku, je to pouhé podávání - placeba - nikoli léku, účinkujícímu jen silou vůle člověka. Na jednom se však shodnou všichni: je to léčba, která nemá žádné vedlejší účinky, žádné kontraindikace a omezení. To se o jiných metodách léčby ne vždy dá říci.

 

Homeopatie se liší od postupů klasické medicíny svým pohledem na nemoc a člověka. Člověk není myslící stroj, ve kterém se dají v případě nemoci vyměňovat orgány jako náhradní díly. Má také duševní a duchovní rozměr. Každý z nás má své myšlenky, emoce, pocity, svědomí, vzpomínky - ty si uchováme i na celý život. Kdyby existovalo jen fyzické tělo, zanikly by naše vzpomínky, city /asi za 5 let - to se naše celé materiální tělo obměňuje/. Z pohledu homoepatie má člověk vedle fyzického těla i svůj nehmotný, nemateriální rozměr, který je jeho nedílnou součástí. Znamená to, že je duchovní bytost.

 

Proč dokáže homeopatie řešit - pro klasickou medicínu - chronické, neřešitelné diagnózy? Protože klasická medicína využívá ke svému léčebnému efektu pouze 1/3lidské bytosti - fyzickou rovinu. Homeopatie léčí celého člověka. "NELÉČÍM NEMOCI, LÉČÍM ČLOVĚKA."

 

Homeopatické léky využívají darů přírody. Jsou původu rostlinného, živočišného, minerálního, kovového. Při jejich výrobě je postupováno zvlášním ředícím způsobem, kdy výsledný lék je prostý chemických látek, tudíž nepůsobí na fyzické tělo jako chemické léky klasické medicíny. Působí nehmotnou informací na nehmotnou část člověka. Změna na nehmotné rovině pak vede ke změně na jeho fyzickém těle.

 

Tři dobré skutky denně:

1. Denně udělej něco dobrého pro své tělo.

2. Denně udělej něco dobrého pro svou duši.

3. Denně udělej něco dobrého pro druhého.

 

Závěrem uvádím nejčastější dotazy posluchačů na mých přednáškách:

 

1.)Jaký je největší rozdíl homeopatie a klasické medicíny?

 

Neléčím důsledek /ekzém, astma, chronickou rýmu, výtoky../, ale příčinu nemoci. Každá nemoc nám dává najevo, co ve svém životě opomíjíme, potlačujeme, neřešíme. Signalizuje problém na psychické úrovni.

 

2.)Co to vlastně znamená celostní přístup?

 

Neléčím podle názvu nemoci, ale podle souhrnu psychických a fyzických charakteristik každého člověka. Platí, co člověk - to jiný lék.

 

3.)Jaké jsou možnosti využití homeopatie?

 

Velké. Pomáhají řešit akutní stavy, potíže chronické - které, ač léčeny, vyléčeny nejsou. Významné místo má homeopatie v  období těhotenství, při vedení porodu. Velmi dobře na homoepatický lék reagují lidé v bezvědomí, malé děti a zvířata. Nesmím opomenout i preventivní využití.

 

4.)Co nám homeopatie může přinést?

 

Harmonii těla a duše. Pohodu, vnitřní vyrovnanost, nadhled a postupné odstraňování "masek", které člověka nutí dělat to, co nechce, tvářit se tak, jak to necítí, mluvit jinak, než s čím je uvnitř v souladu. Cíl je tedy prostý. Být sám sebou=být zdráv psychicky, aktivovat obranné a hojivé síly v organismu=uzdravit se fyzicky. 

 

Mějte se hezky.

 

 

ZPĚT