R O Z H O D N I     S E    . . .

 

 

- žít pravdivě ...

 

- být tady a teď - nic jiného není pravda ...

 

- vzít svůj život do vlastních rukou -  tady a teď ...

 

-  být láska, klid a mír - jediné, na čem záleží ...

 

- opustit a odpustit si hněv, který Tě ohrožuje a zároveň Ti ukazuje na vlastní ne-lásku, ne-klid a ne-mír  ... 

 

- dovolit si být omylný ... otevřít dveře  zralosti a moudrosti

 

- nežít "dobré rady" jiných ... neznají Tvůj celý příběh

 

- zanechat plány ... mít představu ...

 

- vydechnout si ...  zastavit se ... načerpat energii ...

 

- být vděčností, věku i věčnosti za to, co nám přináší - to je to oč tu běží ...

 

- plynout jako řeka ...

 

- stát se vzduchem ve své lehkosti ...

 

- planout ohněm v sobě, vášní, tvorbou i transformací ...

 

- stát pevně ukotven ve své velikosti a  bytosti ... jistý tím, kým jsi i tím, kým nejsi

 

- procítit a uctít sílu slova   r o z h o d n u t í  ... dovolit se napřímit ... nadechnout ... zakořenit - růst - kvést .... 

 

- r o z h o d n ě    jsi     h o d  e n ... 

 

 

 

S láskou a úctou -  Táňa