Promluvy z ticha - únor 2021

 

 

Vše je   D O B Ř E    tak,  jak to je ...

... nemusí to tak vždy vypadat ...  čas ukáže, že to tak je ... 

... necítíš-li , že je to   D O B Ř E,   není ještě konec ...   

    

V každém okamžiku můžeš   O D L O Ž I T   to, co Ti neslouží a kým nejsi ...

O D L O Ž I T   to, co není Tvoje ... vpravené, vsugerované, naučené někým jiným ...

O D L O Ž I T     T O  ...  je  akt  láskyplnosti  k sobě samému ...

 

C H R Á N I T   chrám svého Božství v sobě, je zároveň jako  C H R Á N I T   jiné ...

C H R Á N I T   znamená být se sebou v soucitu, respektu, vnímavosti, laskavosti ...

... jaký vztah máme sami k sobě, takový  máme k jiným.....

 

T R P Ě L I V O S T  ...  růže přináší ...

... je matkou moudrosti

... vše, co je pravé a opravdové pro Tebe  Ti    T R P Ě L I V O S T   přinese ...

 

K L I D   je ticho a mír zároveň ...

... je příčinou i důsledkem  vše-možného

... je jazykem spojení s Tvojí Duší ...

 

C H V Á L A   bytostem na této planetě ...

...všemu D O B R É M U ...

...tomu, co jsme byli schopni   O D L O Ž I T

...těm, kteří  s   K L I D e m    a   T R P Ě L I V O S T í   chrání vše smysluplné, cenné a   S V O B O D N É ...

 

S láskou Táňa