P O V Í D Á N Í    S    L E D N E M   2021

 

O s l a v a ... s l á v a ... b u d e  s e  s l a v i t .... není potřeba čekat na datum v kalendáři, můžeš se stát  Stavitelem a  S L A V I T E L E M   Tvého Života ... každý okamžik, každý nádech i výdech, nová probuzení, stálé přílivy i odlivy ve Tvém  životě, dary i lekce ... jsou hodny  o s l a v , vděčnosti, úcty, díků ... to, že  J S I , takový jaký J S I , je důvodem  o s l a v y .... s l á v y .... s l a v e ní ... jsi jedinečný a neopakovatelný... každý okamžik Tvého života je jedinečný a neopakovatelný a jako takový si zaslouží být   s l a v e n ....

 

Z Á Z R A K ?... nic není tak, jak vypadá...pravda a podstata je často skryta  Z A - Z R A K Y  hodnotitele, bojovníka, vyzyvatele, oponovatele, podněcovatele, nespokojivce či prudiče....vše je   T A K - J A K - J E ...  a právě takové je to dokonalé a   z á z r a č n é  ...  z á z r a k y   se dějí v každém okamžiku, jde jen o Tvou ochotu a rozhodnutí  o t e v ř í t   s v é  o č i   p r o   k r á s u  ....  otevřít se   z á z r a k ů m   ve Tvém životě....Život nám totiž přináší to, čemu jsme otevření...a to i Tobě.

 

Vnímej   Z N A M E N Í   pro Tebe....vnímej, co Ti právě Život přináší, pak uvidíš, co  Z N A M E N Á   v sobě živit  vlastní iluzi nedostatku...co  Z N A M E N  Á  mít  důvěru a neochvějnou víru a důvěru v dostatek, hojnost a bezpodmínečné přijetí.....výsledek pak bude Tvá realita.

 

S láskou a úctou Táňa