P O S E L S T V Í     S L U N O V R A T U      2 0 2 0

 

Za vším je    L Á S K A .....L A S K A v o s t.....L A S K o m i n a......L Á S K y p l n o s t.... je hybatelem... otevírá nové dveře... zjemňuje... změkčuje... hladí... konejší... je něžná... přijímající... otevřená... bezpodmínečná... kvetoucí... spojující... v důvěře... vlídná... objímající... vědomá své hodnoty a ceny.

 

     L Á S K A  nic nežádá... nehodnotí...nenárokuje... nechce mít... neodmítá...L  Á S K A    J E

 

     Jsi zastavován k nalezení skutečného smyslu Tvého života, k nalezení jiného pohledu na bohatství a ctižádost. Za každý okamžik můžeš být vděčný... za vše  - co bylo...je... za toho, kdo je ve Tvém životě...ať se jeví jakkoliv...to on je největší učitel pro Tebe a Tvůj růst. Jak dlouhý bude Tvůj seznam, za co vše jsi vděčný? Buď vděčný za smích i slzy...to je  L Á S K A   ve všech podobách....

 

     "Skutečná ctižádost není to, co si myslíte. Touha po krásné výhře ani velká sláva a bohatství nepřinesou opravdový blahobyt. Skutečná ctižádost znamená hlubokou touhu být prospěšný a pokorně kráčet životem v Boží milosti a ve službě všem."

 

     V pravdě se podívej, jak se Tvé konání odráží v událostech, které se dějí ve Tvém životě. Zastavován jsi...je čas obrátit se do sebe a hledat odpovědi ve své intuici. Dovol proměnu neznalosti v moudrost.

 

     Odpovědi venku nehledej. Síla je v klidných vodách uvnitř Tebe samého. Na každou otázku nalezneš v sobě odpovědˇ. Nespěchej...nic se nestane přes noc...

 

     Bojíš ze změn? Jediné, co je jisté, že nic není jisté....vše co je nevyhnutelné, přijde...lpění jen narušuje a zkresluje přirozený běh věcí. Nestrachuj se, buď k sobě laskavý a dovol si připustit změnu i změnu Tvého pohledu...

 

     S láskou Táňa

 

Zpět