N A Š E   V Z T A H Y   J S O U    O D R A Z E M    T O H O ,  J A K Ý   V Z T A H    M Á M E    S A M I   K   S O B Ě

 

 

     Neztrácej tedy čas rozebíráním chyb partnera, nejsou to chyby, ale omyly, na které má právo on - stejně jako ty ... oba jste božské bytosti v lidském těle, učíte se a vyvíjíte. Každý sám za sebe si vybereme to správné "zrcadlo" a naše učení.

 

 

     Čas věnuj pozorováním toho, co Ti partner odráží, ukazuje, předvádí nebo hraje. Je to cenný a pravdivý obrazový materiál, který Ti může prozradit, o čem to u Tebe je.

 

 

- Pod kontrolou nebude mít partner nezávislou osobu ...

- Despotismu nepokvete půda vedle vědomého a zdravě sebevědomého člověka ...

- Manipulace nebude mít místo v prostředí osob, které ví kdo jsou, ale kým také ne ...

- Obětí nevěry nebude ten, který si věří a nepotřebuje se od sebe vzdálit  pro život skrze jiného ...

- Ne a ne se zavděčí ten, který sám sebe nemá rád a čeká na slova vděčnosti od jiných ...

- Nespokojený s tímto světem bude sám sebou nespokojený jedinec ...

- Hrubosti se dobře žije v prostředí míru a jemnosti "za každou cenu" ...

- Lživé báchorky slyší ten, který sám k sobě není pravdivý ...

- Pře-péče je "spravedlivě" odměněna ne-péčí ...

- Zneucťován bude uctivý "ať to stojí, co to stojí" ...

- Ponižován ten, který nevnímá svoji hodnotu ...

- Často sám a stále čekající na partnera bude ten, který si neumí naplnit svůj vlastní život ...

- Partnerem přehlížena ta bytost, která sama sobě pozornost dát neumí ...

 

 

     A tak bychom mohli pokračovat ...

Takové a různé jiné hry tady na této planetě my, lidé hrajeme ... je to k pláči nebo k smíchu ? Záleží ...

 

 

     Necítíš-li se vedle svého partnera jako královna a on není pro Tebe králem, dívej se dál pozorně, sleduj a nalezneš odpovědi o sobě samém ... je to podle mne pravý a posvátný důvod vztahů ... n a l é z t    o p r a v d o v ý ,  č i s t ý   a   n e p o k ř i v e n ý    o b r a z  

s e b e    s a m a   v    n ě m  .

 

 

 

s láskou Táňa