N A   C O    S I    T O   T A D Y   H R A J E M E ?

 

Současný svět je ukázkou toho, kam až je lidstvo schopno zajít, co vše je možné a děje se ...  Na co si to tady hrají ti, kteří se staví nad jiného člověka ? Ve jménu čeho, koho? Na co si to tady hrají ti, kteří si od jiných nechají diktovat, velet, panovat, z -moc- nit se jich? ... Co to je za hra, která se tady hraje?

 

     Je část lidstva, která nemá možnosti se na tuto otázku ptát, řeší základní existenciální problémy ...

 ... také je tady skupina lidstva, která se neptá záměrně, vyhovuje jim vedení od jiných, ukazování směru a výhod jinými, rady, které si mysli, že pro svůj život potřebují ...

... pak je tady další početná lidská skupina těch, kteří ve své důvěřivosti, naivitě nebo bezelstnosti věří "autoritám", "vysoce postaveným," "chytřejším," "silnějším" "vlivnějším", oddají se jim tělem i duší ...

... další skupina lidstva jsou ti, kteří se rozhodli věřit tomu, že jsou někým více, umí a ví vše nejlépe ... 

 

....tyto lidské hry na  b e z m o c   a   m o c   jsou různě zabarveny, podle toho, jaké charakterové vlastnosti každá bytost v sobě má namíchány. Tak jako tak, je to hra. Není to pravdivá realita, není to opravdová podstata člověka v jeho čisté humanitě a lidství. Je to hra na   o b ě ť   a   t r ý z n i t e l e ,  na   o t r o k a   a   o t r o k á ř e,  na   s p a s i t e l e  ve všech podobách a odstínech ... od lidí, kteří dají svůj život pro obětování se pro druhé až po hru na spasitele, který nejlépe ví, jak každého z nás zachránit ... "Zaprodáš mi svoji duši? Pak budeš mít ode mne klid, budeš součástí mé spasitelské hry, budeš mi sloužit, vzhlížet ke mně, podporovat mne, bojovat za mne...."

 

     Není cílem ani záměrem tyto výše uvedené skupiny napadat, kritizovat, hanět, nadávat na ně ... tím více dostávájí pozornosti, ať je jakákoliv ... nadávají a kritizují totiž sami a  jiné,  stále proti něčemu nebo někomu bojují nebo zachraňují /ač se jich o to nikdo nežádá/ či znají tajemství, jak nepozorovaně uniknout a vyvlést se ze zodpovědnosti k sobě samému a k tomu co vytváří a jak smýšlejí a konají ...  rozhodli se hrát hru /aspoň prozatím/  n e v ě d o m ý c h  bytostí vláčených okolnostmi, situacemi, zřízením ... hněv  /otočený vůči jiným nebo sami k sobě/ je pak jediná jejich "svoboda", kterou mají ... Je to jejich realita, rozhodli se pro ni žít, věřit jí, živit ji v sobě a neustále ji v sobě posilovat....

 

     Čas ukáže, zda hra, která se tady hraje, je součástí záměru či lidské nevědomosti. 

 

     S láskou Táňa

 

     červenec 2021