M Á J ..... LÁSKY ČAS

 

     Je čas rozpomenout se na to, co je  l á s k a ... opravdová, skutečná, čistá a ryzí ...  l á s k a  všeobjímající, naplňující, neočekávající, plynoucí, jsoucí ... to je vzácnost a poklad a jako taková je nezničitelná ... 

b e z p o d m í n e č n á .

 

     Je čas uvolnit vše to, co láskou není ... co je pouze její parodií, hrou, domnělým, vynuceným, ne-jsoucím ... láskou  podmínkami prosáklou ...

 

     Laskavý a láskyplný člověk, s otevřeným srdcem, je zároveň vnitřně velmi silnou osobností, protože si dovolil projít všemi bolestmi a zraněními srdce, a přesto se rozhodl pro otevřenost a důvěru, čistotu a opravdovost srdce. 

 

     Bezpodmínečné přijetí není o tom, že tento člověk naivně důvěruje a miluje, neumí říct ne -  naopak - jeho kvalita lásky je vědomá, posouvá své hranice schopnosti, ryze přijímat druhou lidskou bytost, bez podmínek.

 

     "Miluji tě celkově a bezpodmínečně, ale nemusí se mi líbit, co děláš." Láska bezpodmínečná je 100% otevřené srdce a 0% očekávání.

 

     L á s k a   je dovolit sobě a druhému být za každých okolností sám sebou. Je to ten největší dar, který můžete partnerovi dát. Jste oba uvolnění, svobodní, bez předstírání, vzájemně se podporující a nesoudící ...

 

     Pokud zažíváte v lásce zklamání, podívejte se na opravdovost Vaší lásky, na její kvalitu a ryzost ... když očekávám, jsem zklamán ...  když nejsem oceněn, jsem zklamán, protože to očekávám.

 

     Zajimavou zkoušku a zkušeností je milovat člověka, který má zcela odlišné názory a vnímání světa nebo vám dokonce citově ublížil, nebo Vás zranil. To je nejvyšší lekce tématu bezpodmínečná láska ... jak jste věrni svému srdci, ryzosti a pravosti ve Vás ... a zároveň  dovolíte druhému být tím, za koho se považuje....

 

     B e z p o d m í n e č n á    l á s k a   vždy klade na první místo ten  n e j v y š š í   z á j e m . Např. mohu nechat někoho jít, protože když tak učiním, vyroste a vyzraje. Mohu někoho tak moc milovat, že mu přestanu pomáhat, protože vím, že když v tom budu nadále pokračovat, neumožním mu jeho vlastní vývoj a růst. Někdy je tou největší pomocí přestat druhému pomáhat. Každý si má svou cestu vyšlapat sám a není na nás, abychom to za něj dělali my...

 

     " Možná že tím nejvyšším vyjádřením lásky je, nechat toho druhého jít svou vlastní cestou."

 

 

 

S láskou Táňa