K D Y Ž    B Y L   O N    N Ě M Ý,  V Š I C H N I   S E   S M Á L I . . .

K D Y Ž   M L U V Í    O N ,   J S O U    V Š I C H N I   N Ě M Í . . .

 

"Je mi líto, ale já nechci být vládce ... To není můj úkol ... Nechci nikomu vládnout a nikoho dobývat ...  Raději bych měl všem pomáhat - - židům, lidem nežidovského původu, černým i bílým ... Vzájemně si chceme všichni pomáhat ... Lidstvo už je takové ...  Chceme žít ve vzájemném štěstí, ne ve vzájemném utrpení ...  Nechceme se navzájem nesnášet nebo sebou opovrhovat ... Na tomto světě je dostatek místa pro všechny ...  Země je bohatá a zajistit může všechny ...  Život může být svobodný a krásný ... Ale tento život jsme my ztratili ... chamtivost zkazila lidské duše, zahltila svět nenávistí, zavedla nás do trápení a krveprolití ... Vyvinuli jsme rychlost, ale uzavřeli se ... Stroje, které nám dávají nadbytek, nás nechaly v nedostatku ... Naše znalost z nás udělala cyniky, naše chytrost nás učinila zlými ... Příliš přemýšlíme a málo dáváme na své city ... Více než stroje potřebujeme lidskost ... Vice než chytrost potřebujeme vlídnost a laskavost, bez těchto vlastností bude život násilný a vše bude ztraceno ...  Letadla a rádia nás přivedla k sobě blíže ...  Podstata těchto vynálezů volá po dobrotě v lidech, volá po všeobecném bratrství, po jednotě nás všech ... Můj hlas právě proniká k miliónům lidí, miliónům beznadějných mužů, žen a malých dětí, obětem systému, který nutí lid trýznit a věznit nevinné ... Těm, kteří mě slyší, vzkazuji: Nezoufejte ...  Bída, která se nyní nad námi stahuje je jen odcházející chamtivost, rozhořčení lidí, kteří se bojí lidského vývoje ...  Lidská nenávist pomine a diktátoři zhynou ...  A moc, kterou vzali lidem, se k lidem opět vrátí ...  A dokud budou lidé umírat, svoboda nezanikne ... Vojáci, nedejte se zapůjčit surovcům, kteří vámi pohrdají a kteří vás zotročí, kteří budou řídit vaše životy, říkat vám co dělat, co si myslet a co cítit ... Nedají vám najíst, jednají s vámi jako s dobytkem, budete pouhou potravou pro děla ...  Nezapůjčte se těmto nepřirozeným mužům, těmto mužským strojům, se strojovou myslí a strojem místo srdce ...  Vy nejste stroje! ... Nejste dobytek! ...  Jste lidé! ... Ve svých srdcích máte lidskou lásku ...  Ne, vy nejste nenávistní, jen nemilovaní nenávidí ...  Jen nemilovaní a nepřirození ... Vojáci, nebojujte za otroctví, ale za svobodu. ... V 17.kapitole Lukáše psáno jest: Boží království je mezi Vámi ...  Ne mezi jednotlivcem, ne mezi skupinou lidí, ale ve všech lidech, ve Vás ...  Vy lidé máte moc, máte moc vytvářet stroje, máte moc vytvářet štěstí ...  Vy lidé, to vy máte sílu učinit život svobodným a krásným, učinit tento život nádherným zážitkem! ...  Ve jménu demokracie, použijme tuto moc, spojme se!  ... Bojujme za nový svět, za lepší svět, který dá lidem šanci pracovat, který vám dá budoucnost, dlouhý život a bezpečnost! ...  Slibem těchto věcí se surovci stali mocnějšími, ale jsou to lháři! ...  Neplní svůj slib a ani nikdy nebudou ... Diktátoři osvobozují sami sebe, ale zotročují lid! ...   Nyní nás nechte bojovat a splnit tím náš slib ... Bojujme za osvobození světa zrušit národní bariéry, zrušit chamtivost, nenávist a netoleranci ... Bojujme za svět rozumu ...  Za svět, ve kterém věda a pokrok povedou ke všeobecnému lidskému štěstí ...  Vojáci!  ... Ve jménu demokracie, spojme se! "

 

 

Charlie Chaplin, z filmu Diktátor (The Great Dictator), 1940