V H L E D   P R O   Ř Í J E N   2 0 2 0

 

    Jaké je poselství pro tento měsíc?    

 

    Připomenutí, že opravdová je jen   l á s k a ...  skutečná a ničím nepodmíněná...stojí za všemi způsoby projevu neviditelna v materiálnu. Čin laskavého pochopení, velkorysost srdce, úcta, respekt a empatie vůči všem bytostem je síla k tomu. abychom žili šťastný a spokojený život. Pokud je láska hlavním motorem bez žádostivosti, očekávání a zároveň v důvěře  plynutí věcí a života, objeví se ve vašem životě dar hojnosti. Dostanete to, co dáváte.....Máte dobré úmysly až příliš pomáhat v důsledku čehož ten druhý zůstává na místě a nemůže dál růst? Někdy je lepší nechat druhé, ať si projdou svou propastí  pro zkušenost a učení, které potřebují ...a být laskavý tím, že budete "krutí".

 

     Jak vnímáš materiálno? Je to pro Tebe jediná realita? Jsi příliš svázán "věcmi"? Jsou i jiné hodnoty...v duchovní úrovni. Než se cokoli projeví ve viditelném světě, vznikne vždy nejprve ve světě  neviditelném, duchovním....Buďte tvořivým Tvůrcem svého života...Zklamání, rozčarování jsou partneří vašeho poznání, co je pro Vás ve skutečnosti to nejlepší...Pokud něco nedostáváte a je Vám odpíráno, co když je pro Vás připraveno něco lepšího? Buďte trpěliví na své cestě...Chceš něco? Je to Tvé vnitřní přání nebo chtění Tvého Ega? ...Potřebuješ něco? Je to vnitřní hlubinná potřeba a volání? ...Nalaď se na sebe a zjisti, co Tvá duše opravdu potřebuje...Uvědom si, že existuje Tvůj plán, ale také Boží plán Tvého života. Vyhraješ, pokud necháš Tvého Ducha, aby volil tahy Tvého života, následuj poselství Tvé duše...pak nemůžeš prohrát. Znáš rčení "člověk míní, Pán Bůh mění?" Zkus pustit jednostranné, plánované, promyšlené, a strategické...Tvé cesty mohou jít i jinou pěšinou.Nediktuj si co chceš, Tvé požadavky totiž nemusí být v zájmu Nejvyššího Dobra. Požádej o zázraky.

 

Co je v sobě potřeba otevřít?

 

     Neboj se být sentimentální...snílek a romantik...není to slabost, je to síla... nic není nemožné...ve světě plném hluku každý touží po místě, kde by mohl volně dýchat, být v sobě a ve svém nitru, naslouchat svému vnitřnímu hlasu, těšit se z hojnosti, kterou mu příroda nabízí...dotknout se, ochutnat, přivonět, poslouchat řeči stromů, rostlin, zvířat...řeči své Duše...radovat se z potěšení, požitků, citového naplnění, obklopen blízkými ...

 

Jakým náhledem se na to máme podívat?

 

     Zastav. Je čas si v sobě všechno uspořádat, nahlédnout do sebe, poodstoupit od situací, stáhnout se do sebe a nabrat nové síly...uvolnit vše, co už nepotřebuji nést, vléct, táhnout....odevzdat vše, co zatěžuje a bere energii, radost a jasný pohled na cokoliv v  mém životě. Jen tak dojdu k poznání, že mám jasno v tom, co chci...to pak moudře využívám poctivě a upřímně...připomenutí - nestačí mít jen vůli a něco umět, dokud své síly nespojím s Duchem, výsledky mého úsilí budou vždy omezené...je načase hlouběji se oddat tomuto alchymistickému spojení.

 

Vzkaz od Života pro nás?

 

     Žádej si o pomoc. 

     Nezapomeň, kdo jsi...milované dítě Nebe i Země. Jsi vesmírný Duch v pozemském těle...Probuď své světlo a sviť...

     Plyň, uvolni se a dovol Životu převést Tě cestami proměny do moudrosti a síly nového Vědomí. 

     Přijmi zodpovědnost za to, kdo jsi...

 

S láskou Táňa