HOMEOPATIE

 

„Nejtěžší prací je práce na sobě. I proto jsou lidé nemocní.“

Podle Světové zdravotnické organizace patří homeopatie k druhému nejrozšířenějšímu oboru léčby na světě. První příčku obsazuje nejstarší medicína vůbec – indická a čínská /ajurvéda/. Po nich následuje herbalismus (léčba pomocí rostlin/ a klasická medicína.

 

Homeopatie mám mnoho příznivců, stejně jako zarytých odpůrců. Pro materiálně smýšlející lidi, kteří slovo energie vyřazují ze svého slovníku, je to pouhé podávání placeba-neboli léku, účinkujícímu jen silou vůle člověka. Na jednom se však shodnou všichni – je to léčba, která nemá vedlejší účinky, žádné kontraindikace a omezení. To se o jiných metodách léčby ne vždy dá říci.

 

Homeopatie se liší od postupů klasické medicíny svým pohledem na nemoc a člověka. Člověk není myslící stroj, ve kterém se dají v případě nemoci vyměňovat orgány jako náhradní díly. Má také duševní a duchovní rozměr. Každý z nás má své myšlenky, emoce, pocity, svědomí, vzpomínky – ty si uchováváme i na celý život. Kdyby existovalo jen fyzic ké tělo, zanikly by naše vzpomínky, city asi za 5 let, to se naše celé materiální tělo obměňuje. Z pohledu homeopatie má člověk vedle fyzického těla i svůj nehmotný, nemateriální rozměr, který je jeho nedílnou součástí. Znamená to, že je duchovní bytost.

 

Proč dokáže homeopatie řešit – pro klasickou medicínu – chronické neřešitelné diagnózy? Protože homeopatie léčí celého člověka – neléčí nemoci, léčí člověka, zatímco klasická medicína využívá ke svému léčebnému efektu pouze 1/3 lidské bytosti, léčí jen fyzickou rovinu.

 

Homeopatické léky využívají darů přírody. Jsou původu rostlinného, živočišného, minerálního. Při jejich výrobě je postupováno zvláštním ředícím způsobem, kdy výsledný lék je prostý chemických látek, tudíž nepůsobí na fyzické tělo jako chemické léky klasické medicíny. Působí nehmotnou informací na nehmotnou část člověka. Změna ne nehmotné rovině pak vede ke změně na jeho fyzickém těle. Sám víš, jak fungují póly. Takto Ti symbolicky vysvětlím homeopatii.....myšlenku STEJNÉ na STEJNÉ...SPOLU na SPOLU...co není stejné, co není spolu....musí pryč...to přece nejsi Ty.....i póly se ve stejnosti odpuzují...co je stejné, to zůstává, to jsi Ty a Tvá podstata....co není stejné, nejsi Ty a je potřeba uvolnit, pustit, odpustit, rozpustit, rozloučit se, vyčistit, proměnit, změnit, vzdát se....Zůstane Tvá podstata, ta Ti patří, nic navíc....to je osvobození, to je požehnání, to je odevzdání, to je pokora.

 

Při terapii neléčím důsledek nemoci- astma, chronickou rýmu, výtoky atd…, ale příčinu nemoci. Každá nemoc nám dává najevo, co ve svém životě opomíjíme, potlačujeme, neřešíme. Signalizuje problém na psychické úrovni.

 

Homeopatická léčba pomáhá řešit akutní stavy, chronické potíže, které ač léčeny, vyléčeny nejsou. Významné místo má homeopatie v období těhotenství, při vedení porodu. Velmi dobře na léčbu reagují děti a zvířata, což je důkazem pro materiálně či skepticky založené osoby, že správně podaný lék, vždy úžasně zafunguje, a to ikdyž pejsek či miminko nepracuje se silou vůle.

 

Homeopaticky vyléčení či pořešení lidé cítí harmonii těla i duše. Znají pohodu, vyrovnanost, nadhled a s úlevou odkládají masky, které člověka nutí dělat to, co nechce, tvářit se tak, jak to necítí, mluvit jinak, než s čím je uvnitř v souladu.

Cíl léčby je prostý, protože v jednoduchosti je krása. Být sám sebou.