Co přát do roku 2019?

 

     Ano, je možné Vám přát zdraví, spokojenost, lásku, Boží požehnání...zůstane však pouze u přání, nedojde-li u Vás k pravé a opravdové cestě k tomu.... k hledání, nalézání, nacházení, vděku a díků, odpoutání se a odpouštění....

     ZDRAVÍ  je hodnota, která Vám ukazuje, zda se opravdu ZDRAVÍ-te....v lásce, úctě, přijetí, péči, soucitu, objetí....zda k sobě samému a k druhým ZDRAV-ě přistupujete, nasloucháte -  bez hodnocení a soudů, v lidskosti, pochopení....zda  ZDRAV-ě přijímáte a dáváte, nelpíte, nedržíte se slepě nebo natvrdo "svých pravd" vůči druhým....zda se vzájemně ZDRAVÍ-te a odpouštíte a nevracíte se do minulosti, která je už dávno mrtvá, ani nežijete budoucností, která neexistuje....zda si ZDRAV-ě dopřáváte klid, ticho a  vhled bez rušivých činitelů kolem....zda žijete právě TEĎ....

 

    Jste vnitřní POKOJ? Pak jste na cestě ke s -POKOJ-enosti.... vše je tak, jak má být.... bude-li potřeba změna, budete změnou.....Dokážete POKOJ-ně přijímat a vstřebávat vše, co Vám život přináší? Pak jste na cestě odpouštění sobě i jiným, na cestě  osvobozující a prozařující....Dokážete POKOJ-ně obejmout svůj strach, jako své dítě, toužící po rodičovském doteku a blízkosti? Pak jste na cestě projít svými temnými zákoutími, s láskou je přijímat, bez boje a zášti... a umožnit jim stát se světlem....Jste POKOJ-ná a soucitná láska se sebou i s druhými? Pak neznáte slovo nenávist, protože víte, že si ubližujete....pak neznáte ani lítost, protože - kdo jsme, že bychom měli o druhých pochybovat, že něco nezvládnou a lítostí nad nimi je ponižovat?  S pokorou víte, že všichni máme to a jsme tím, co jsme si svým postojem, chováním i pochybením zasloužili......Je Vaše slovo darem nebo zbraní? Je sladkou, POKOJ-nou písní, poezií, něhou, jemností a zklidněním nebo hlukem, nervozitou, strachem, soudem, pomluvou, dýkou zasazenou ostrým jazykem do srdce? Mluví za Vás hlava s rozumem, rozumbradovstvím, přemoudřením, kalkulací, vypočítavostí, očekáváním? Mluví z Vás srdce, lidství, člověčenství, naladěnost a vnímavost?

 

      Jste takoví, jací teď jste..... oPRAVDu vy?

 

       Můžete se snažit, ale pokud je to snaha, nejste tím, vnitřní záměr není oPRAVDový....můžete se hlídat, ale kontrola není plynutí, nejste tím, je to hra....dokud Vás baví hra, budete ji hrát, stanete se jí na tak dlouhou dobu, dokud neprohlédnete právě to, že je to jenom hra ...vše je tak, jak je a zažíváte lekce, které pro svůj vývoj potřebujete, chyby neexistují, vše je o životním učení a uvědomováním si skrze zkušenost.....každý z Vás však jednoho dne zažije ten osvícený okamžik prozření, kdy se rozhodnete vrátit opět k sobě, ke své síle, záři, oPRAVDovosti a ryzosti....ke svému vnitřnímu Božství....

 

     Přeji Vám volbu a ochotu tohoto návratu k sobě... ke svému původnímu záměru a plánu.

Přeji Vám k rozhodnutí ....opět zářit....

 

      Kristova touha je: "Nečiňte pokání, změňte se."

 

 

      Hledáš-li Pravdu, 

      možná nakonec najdeš útěchu.

      Hledáš-li útěchu, 

      nezískáš ani útěchu, ani pravdu, 

      pouze med kolem úst a zbožná přání pro začátek

      a nakonec zoufalství.

 

            C .S.  Lewis