MOJE VIZE PRO MÉ MĚSTO

 

BZENEC

MĚSTO ALEJÍ, POSVÁTNÝCH STROMŮ, TISÍCILETÉ LÍPY

MĚSTO VINIC A FARMÁŘSKÝCH TRHŮ

ZELENÝ ODKAZ BUDOUCÍM GENERACÍM

 

 

1. VÝSADBA ALEJÍ JAKO OBČANSKÁ INICIATIVA

-podle návrhu města k možnostem výsadby, podle volných ploch k možnosti výsadbě určených

-jednodruhové alej - ulice dubová, buková, javorová, platanová-jako myšlenková návaznost na staré platany u zámku

-dobrovolná možnost zapojit se každá rodina do projektu - rodina platí strom, kůl, cedulku se jménem rodiny a datem výsadby a případně s poselstvím pro budoucí generace od nich, hnojivo, kompost....

-dobrovolná možnost rodin zakoupit lavičku, s cedulkou jména rodiny a poselstvím /nejlépe bílé-barva klidu, meditace, čistoty/

 

2. VÝSADBA STROMŮ NA "MRAMOROVÉM" CHLADNÉM, LETIŠTNÍM NÁMĚSTÍ

-stromy k optickému rozčlenění stávající "letištní"plochy

-poskytnutí stínu a úkrytu pro ptáky před pražícím sluncem

-k posezení pod stromem a oživení náměstí 

-přírodní doplněk k dřevěným sochám

 

3.NAVÁZAT NA ODKAZ TISÍCILETÉ LÍPY

-vybrat stromy pamětihodné - podle archivních záznamů, osazovacích plánů nebo dobových fotografií zjistit stáří jednotlivých stromů a k nim informativní tabulky v podobném duchu jako u lípy / v roce...bylo tomuto stromu...název...už /např. 200 let-3 tvé životy/ a byl přítomen a díval se ze svého nadhledu koruny stromů na tyto události.....bylo by fajn, kdyby informace byla psána v první osobě, já /jako např. platan/ k tobě člověče mluvím.....

-vytvořit naučnou stezku těchto stromů

-v lidech a v dětech probudit uvědomění si o tom, že živé bytosti na této planetě nejsou jenom oni sami ve svém EGU, ale i bytosti přírody, které neřvou, neusilují, nechtějí, nevyžadují , ale prostě JSOU

 

 

3. OBNOVIT TRADICI TRHŮ OVOCNÁŘSKÝCH A ZELENINOVÝCH

-oživit náměstí farmářskými trhy s podporou drobných pěstitelů

 

Cílem je zvýšit smysl a odkaz a duchovní úroveň tohoto města a místa.....zvýšit sounáležitost občanů a ne podporovat jejich pasivitu tím, že něco nejde......možnost zapojit se aktivně a smysluplně do chodu města....odkaz budoucím generacím a opustit schéma - za námi potopa....umožnit vznik větší atmosféry úcty k přírodním bytostem kolem nás