Březnový dopis pro Vás

 

Moji milí.....

 

     mám velkou vnitřní potřebu Vám napsat... Cítím důležitost pojmenovat poselství pro Vás, pro nás všechny, kteří jsme součástí aktuálních událostí v naší zemi, na této planetě...

 

     Prosím Vás a s něžností apeluji... Zůstaňte i v těchto časech /a nejen v nich/ v pozici NEUTRALITY, nestrannosti, nezaujatosti...v nulovém elektrickém náboji...nenamáháni ani tlakem na něco, někoho, na sebe...ani tahem někoho, něčím, sebou...ztrácíte tím Vaši energii a vibraci Světla a Lásky..

 

     Ano, je něco předkládáno a prezentováno...čím více tomu budete dávat pozornost, tedy svoji energii, tím budete to či ono posilovat....vše má více pohledů, vidění, vnímání, hodnocení, analyzování....tedy slovních soudů...nedovolte roztříštěnost Vašeho vědomí, rozptýlenost jinými....nevychylujte se prosím ze svého středu, buďte plně vědomí TEĎ A TADY, v neustálém udržování si svého vnitřního klidu a síly, napojení a důvěry...jediné je jisté, že jste TEĎ A TADY...buďte tím, s tím i v sobě...

 

     Většinová společnost, plně neprobuzená, nevědomá...čeká na řešení zvenku, na naočkování od jiných, jak mají věci vnímat, vidět, řešit, hodnotit, žít...nenechejte se stáhnout do jednoho z extrémů této většiny, tak to bylo v historii lidstva už tolikrát....strach, strašení bezmocí, nevíry....nebo boj, revolta, anarchie,násilí...tam, kde je bezmoc, sílí moc jiných nad námi...tam, kde je boj, vzniká další a další boj....

 

    Nepřiklánějte se prosím ani na jednu stranu. Bezmoc zaměňte za plnou odpovědnost za sebe a svůj život...bez boje, násilí, revolty...ale na principu vnitřní síly, důvěry a víry, že jste v ochraně, na principu tvoření, radosti, vděčnosti...svoji tvůrčí sílu použijte k  tvoření a ne boření /ani sebe sama/...udržujte si vibraci středu, neutrality...v tom je vaše vnitřní síla...být si sebe sám vědom, kdo jsem a zároveň s plným respektem k tomu, jak to mají jiní...respekt nezaměňujte za ztotožnění se....jiní to mají právě tak, jak to mají, dostanou to, co pro svůj vývoj potřebují....vy také...

 

    Přeji Vám, abyste proplouvali těmito vodami tiše, pokorně, bez okázalosti...s rozhodností, vděčností a láskou.

 

    S láskou Táňa